Hoppa till sidans innehåll

Utbildningskommittén


Ordförande: David Runefelt

 

Vi vill följa svensk bowlings inriktning mot nya framgångar på alla plan. Det händer rätt mycket inom utbildning och det har nyligen kommit ut ny information om utbildningen inom svensk bowling.

 

Utbildning


Inledning

Utbildningen skall inriktas mot att i första hand stödja och utveckla SvBF idrottsliga verksamhet. Detta skall göras genom att utbilda ledare med inriktning på tränarskap och ledarskap inom förening och förbund.

Utbildningen skall ske såväl i egen regi som i samarbete med SISU.

Utvecklingstrappan skall vara grunden för innehåll och stegring av utbildningen.

 

Vår inriktning skall också vara att utveckla samarbetet med universitet och högskolor för att genomföra grundforskning. Forskningen skall leda till ökad kunskap och därigenom skapa förutsättningar för en utveckling av vår idrott.

Detta skall sedan omsättas i våra idrottspecifika utbildningar.

 

Allmänna riktlinjer.

Vår utbildningsorganisation skall vara flexibel och så utformad att alla våra ledare skall kunna beredas kompetensutveckling

 • Utbildningen skall beakta såväl kvinnor som mäns förutsättningar för idrottandet.
 • För att säkerställa god kvalité på utbildningen skall utbildarnas kunskap och pedagogiska förmåga stärkas.
 • Utbildningens innehåll skall successivt kunna förändras i takt med nya rön, förutsättningar och regler förändras.

Framgångsfaktorer för att säkerställa en utbildning av hög kvalité ser vi som följande:

 • Vi måste ha utbildningsmaterial som är uppdaterade, aktuella och inspirerande för såväl lärare som elever.
 • Ungdoms och utbildningsledarrollen på distrikt och klubbnivå måste stärkas.
 • Kompetensnivån på tränare för våra yngre spelare måste höjas genom att skapa en särskild utbildning med inriktning på unga spelare.
 • Antalet tränare på elitnivå måste öka för att fortsatt kunna hålla en hög internationell standard.
 • För att nå internationell framgång måste våra landslag och Team utbildas och ledas av coacher och tränare som är utbildade inom och tillämpar alla delar utvecklingstrappa, talang och elitplan.

Genom uppmuntran får man energi till fortsatt arbete. Har man en ledarfunktion skall man inom en grupp/nätverk få stimulans i sin ledarroll. Detta kan ske genom årliga träffar för erfarenhetsutbyte och vidareutbildning.

 

Utveckling av tränarmaterialet.

Tränarmaterialet skall byggas upp enligt modellen nedan:

 

Riktlinjer för hur vi skall utbilda finns i två styrdokument, Talang och Elitplanen samt i vår utvecklingstrappa.

Utvecklingstrappan skall till vissa delar bygga på LTAD modellen.

 

Utbildningens innehåll hittar vi i våra bowlingutbildningar samt i tränarstegen.

 

Stöd för utbildare och elev finns i utbildningsstödet som är en samling hjälpmedel av olika slag.

 

Riktlinjer

 

Tränarutbildningens olika steg

Steg 1 Grunder

Kul träning med bowlingens grunder.

Utbildningen genomförs på klubb och distriktsnivå.

 

Steg 2 Grundträning

Att lära sig träna och ta ansvar för sin träning.

Utbildningen genomförs på distriktsnivå av examinerad utbildare.

 

Steg 3 Teknikträning

Att träna för att kunna träna och tävla.

Utbildningen genomförs centralt med utbildare från SvBF.

 

Steg 4 Optimerad träning

Att träna för att vinna.

Utbildningen genomförs centralt med utbildare från SvBF.

 

Bowlingens steg 5 är kopplad till RF elittränarutbildning.

 

Specialkompetens.

För att kunna utveckla våra spelare och ledare på alla nivåer behövs specialkompetens. Målet är att vi skall ha medarbetare som hjälper oss att utveckla de delar som vi pekar på i grenprofilen samt kapacitetsprofilen

 • Teknikträning
 • Fysisk träning
 • Mentala färdigheter
 • Kost och näringslära

Våra specialister skall kunna ge råd men också utveckla dessa grundstenar grenspecifikt anpassade för bowlingsporten.

Uppdaterad: 11 SEP 2013 11:59
Skribent: Lars Höglin, Utbildningsansvarig
Epost: This is a mailto link

 

BörjaBowla.se
 

BokaBowling.nu

TeamSthlm
 
 

BITS
 
 
 
SBHF.se
 
  
Vill du ha våra mailutskick?
Klicka här eller maila till This is a mailto link

 

Postadress:
Stockholms Bowlingförbund
Ankdammsgatan 24B
171 43 Solna

Kontakt:
Tel: +468983445
E-post: This is a mailto link