Hoppa till sidans innehåll

Ungdomsbowlingen ska lyfta med trygg värdegrund

30 SEP 2020 22:29
Vi vill satsa på ungdomsverksamhet som vill ha verksamhet med rätt värdegrund. Vi måste bidra till att erbjuda trygga idrottsmiljöer för våra utövare.
  • Uppdaterad: 30 SEP 2020 22:29

Nu är vi igång och till helgen drar våra populära ungdomstävlingar igång. 

Stor satsning på ungdomsverksamheten Det kommer att genomföras en stor satsning på de föreningar och hallar som vill bedriva ungdomsverksamhet med rätt värdegrund och enligt de riktlinjer som projektet fastslår. Med anledning av detta så vill vi också starta ett intensifierat arbete för en trygg idrott. 

Trygga idrottsmiljöer Våra barn och ungdomar inom bowlingen ska vara trygga. Våra barn och ungdomars föräldrar och anhöriga ska uppleva miljön i en förening och där vi utövar vår sport som en trygg miljö. En trygg idrott är en idrott fri från mobbning, trakasserier, hot, våld och övergrepp. En idrott där alla känner sig välkomna och delaktiga och får delta och utvecklas efter sina egna förutsättningar.

Vi vet att idrott är en viktig del av vår vardag och att nästan alla barn och ungdomar är med i en idrottsförening någon gång under sin uppväxt. Här lär man sig massor. Det rör sig till exempel om normer, värderingar, ansvar, hänsyn och medbestämmande. Idrottsföreningen har en viktig social funktion att fylla i samhället. Vi vet att 9 av 10 barn och ungdomar någon gång under sin uppväxt är medlem i en idrottsförening. Föreningen är för de flesta en positiv miljö där de får göra det de gillar mest och göra det tillsammans med kompisar. För en del barn och ungdomar är föreningen till och med en frizon; en plats där de kan få vara ett tag och komma bort från det som upplevs som jobbigt, till exempel i hemmet. Det finns dock inga garantier för att kränkande behandling i någon form inte förekommer även i idrottsrörelsen. Inom föreningsidrotten är det både organisationsledarna (styrelsen) med sitt ansvar och tränare/ledare i sin roll oerhört viktiga för att skapa trygga och säkra idrottsmiljöer.

Nolltolerans De här frågorna måste lyftas och det finns material som kan vara en vägledning i arbetet med de frågor som kan uppfattas som tunga och svåra. Vi bedriver idrott i föreningar för att ha roligt, må bra och utvecklas hela livet. För att kunna göra det behöver idrottsrörelsen ha nolltolerans mot alla former av trakasserier och övergrepp. För att den svenska idrottsrörelsen ska nå sin vision och bli världens bästa på alla nivåer krävs att alla tar sitt ansvar för att bidra till en trygg och inkluderande idrott för alla. Målet är att alla som idrottar ska kunna utvecklas både fysiskt, psykiskt och socialt. En trygg idrott lägger grunden till precis det. Ingen kan göra allt men alla kan göra något.

Om vi tillsammans omsätter värdegrunden i handling så har vi nått en lång väg mot en idrott där alla vill och vågar delta. Våra barn och ungdomar har rätt att idrotta i en trygg miljö!

Vad innebär detta? Vi vill lyfta denna fråga. Vi kommer att ha restriktioner när Stockholms Bowlingförbund bedriver ungdomsverksamhet. När vi arrangerar tävlingar och läger. Både gällande restriktioner kring antal åskådare, avstånd och övriga rekommendationer som finns för idrotten genom råd och riktlinjer och säkerhetsprotokoll i samband med Covid-19. Vi kommer också ta upp riktlinjer för hur vi vill begränsa tillgången till tävlingsområde där våra unga utövare befinner sig. Vi vill skapa en tryggare miljö för dessa i bowlinghallarna. Hur detta kommer att se ut återkommer vi med inom kort.

Krav på registerutdrag Enligt lag har en förening rätt att begära att den som ska arbeta med eller på annat sätt ha kontinuerlig och nära kontakt med barn ska uppvisa ett begränsat registerutdrag från Polisen. Detta kan ju innebära en hel del knepiga tillfällen inom bowlingen. Vi kan inte låta det knepiga och svåra ta över i arbetet med att skydda våra barn och ungdomar. Detta är VIKTIGT!  I registerutdraget går det att se om personen är dömd för något av våra allra grövsta brott: mord, dråp, grov misshandel, människorov, samtliga sexualbrott, barnpornografibrott eller grovt rån.

Här finns lathund för idrottsföreningar (IF) om hantering av registerutdrag

Föreningen är ansvarig för att kontrollen genomförs. Att begära in utdragen är en del av ett förebyggande arbete och något som bör gälla lika för alla, oavsett hur länge en person verkat i en förening eller hur väl man känner varandra.

Stöd genom utbildning och utveckling Stödmaterial till föreningar i ett gemensamt utbildningsarbete. En förutsättning för att kunna förebygga kränkningar och övergrepp i en förening är att föra en dialog om frågorna bland ledare, aktiva och i styrelserummet. Samtidigt är det viktigt att ha beredskap för hur man ska agera om det oacceptabla inträffar.

I detta arbete kommer också ett initiativ till utbildning och utveckling inom föreningen och förbundet för att kunna arbeta vidare och för att skapa ännu mera säkerhet kring dessa frågor. Det finns en hel del material framtaget och om ni vill vara med i förbundets satsning på barn- och ungdomsverksamhet kommer ni att bli kontaktad av oss i dessa frågor också.

För att nå Stockholms Bowlingförbunds målsättningar och verksamhetsplaner både långsiktiga och kortsiktiga tror vi att nyckeln ligger i att få fler ungdomar att vilja spela bowling. För att få en fungerande och hållbar ungdomsverksamhet så tror vi att det är viktigt att stöd och utbildning finns framförallt för ungdomsledarna som finns på plats nere i hallarna, då det är dessa som engagerar sig och finns där i största utsträckningen för barnen och ungdomarna.

Skapa trygga idrottsmiljöer

Hitta rätt om värdegrunden bryts Om du är orolig för någonting i din förening ska du i första hand vända dig till föreningens styrelse. Styrelsen är ansvarig och kan till exempel avsluta ett samarbete med en tränare. Om det finns hinder att vända sig till föreningens styrelse, såsom personkopplingar eller att oron är kopplad till styrelsen, kan du höra av dig till ditt oss i Stockholms Bowlingförbund.

Det går även att ta kontakt med något av RF/SISU Stockholm 19, där det finns sakkunniga i barn- och ungdomsidrott som kan hjälpa till att föra dialog med föreningen eller guida rätt.

Om ett ärende inte kan hanteras av varken förening, SF eller RF/SISU:s distrikt kan du kontakta Idrottsombudsmannen på 08-627 40 10 eller This is a mailto link.

Om visselblåsartjänsten Du kan använda visselblåsartjänsten för att uppmärksamma allvarliga risker som kan skada personer inom idrotten, idrotten som organisation, samhället eller miljön – och då du samtidigt upplever att du inte kan vända dig till din förening. Syftet är göra det lättare att anmäla allvarliga missförhållanden inom idrotten. Visselblåsartjänsten är ett alternativ då det av någon anledning inte är möjligt att ta ärendet till förening eller förbund – till exempel då en person inte vill eller vågar anmäla.

Visselblåsarärenden kan exempelvis handla om:

• ekonomiska oegentligheter
• övergrepp
• trakasserier

Vad kan vi börja med? Barnens spelregler

Riksidrottsförbundet har i samarbete med Bris tagit fram materialet Barnens spelregler som tar upp barns rättigheter inom idrotten. RF har även ett samverkansavtal med Bris. Det omfattar såväl kunskapshöjande som rådgivande insatser, bland annat telefonlinjer för barn, vuxna och idrottsledare.

Tillsammans kan vi nå långt Vi kommer inte att ge upp. Vi kommer att fortsätta vårt arbete och vi vill bli stärkta genom att fokusera på de områden som är förebyggande och leder till en trygg idrottsmiljö. Här är det arbete vi vill ska ligga till grund för fortsättningen, detta vill vi göra tillsammans med er.

*Värdegrundsarbete

*Skapa rutiner när vi känner att värdegrunden bryts

*Strategiskt arbete kring utbildning och uppföljning

*Stärka rollen för ledare och tränare

*Handlingsplan

*Identifiera och arbeta med riskzoner

 

 Stockholms Bowlingförbund vill att vi arbetar för bowlingen in i framtiden tillsammans med en gemensam och hållbar värdegrund där våra utövare ska känna trygghet och tillit till sin idrottsförening och sin idrottsmiljö!

 

Skribent: Annika Kilander
Epost: This is a mailto link


Köp boken i din bowlinghall

 

BörjaBowla.se
 
 
 
SBHF.se
 
  
Vill du ha våra mailutskick?
Klicka här eller maila till This is a mailto link

 

 

Postadress:
Stockholms Bowlingförbund
Bowlorama, Uppköparvägen 1
120 44 Årsta

Kontakt:
Tel: 08983445
E-post: This is a mailto link